Regionaalhaigla võttis kasutusele suhtlemist toetava rakenduse Communicare ICU

Regionaalhaigla intensiivravi osakondades on nüüdsest kasutusel uus, suhtlemist toetav rakendus Communicare ICU, mis on eeskätt mõeldud nendele patsientidele, kes ei saa mingil põhjusel rääkida ega muul viisil end väljendada, kuid on võimelised iseseisvalt rakendust kasutama. Lisaks patsientidele on rakendusest abi ka nende lähedastele ja patsiendiga suhtlevale personalile.

Projekti korraldaja, anestesioloogiakliiniku kvaliteedispetsialist Andra-Maris Posti sõnul pakub rakenduse kasutuselevõtt leevendust mitmetele probleemidele. “Paber, pliiats ja tähestik, mis seni intensiivravi osakondades patsienti suhtlemisel abistasid, ei toeta täielikult patsiendi suhtlemist ümbritsevate isikutega. Kuna meie töötajate oskused ja kogemused on erinevad, võib intubeeritud või trahheostomeeritud patsiendi soovide mõistmine olla raskendatud ja aeganõudev,” selgitas Andra-Maris Post, lisades: “Olulise info ütlemata jätmine võib aga ravitulemust oluliselt halvendada.”

ICU Communicare rakenduse avalehel on grupeeritud sagedamini esilekerkivad patsiendi soovid või mured, mis esitatakse häälega. Ikoonidel on loetava suurusega tekst ja illustreeriv pilt. Lisaks saab patsient oma soove ka klaviatuuril kirjutada ja need iPadi kaudu kõnes esitada.

Rakenduse kasutuselevõtt toetab patsiendikeskset ravi, selle abil saab toetada neid patsiente, kes ei saa rääkida, aidata ümbritsevatel inimestel mõista patsiendi vajadusi ka siis, kui patsient ei saa kõneleda, hoida ära kõrvalekaldeid, mis võivad tekkida rahutute ja delirioossete patsientidega ning vähendada sedatatsiooniks kuluvate ravimite hulka ja aega.

Projekti korraldajad on anestesioloogiakliiniku kvaliteedispetsialist Andra-Maris Post ja Pipedrive’i IT-spetsialist Eskandar Almonzer.