Patsientide külastamine

Mida peab teadma patsienti külastades?

Lähedaste inimeste toetus on patsiendi tervenemisel oluline ja külastus haiglaravil viibiva patsiendi juurde mõjub positiivselt. Enne planeeritavat külastust haiglasse soovitame võimalusel patsiendiga kokku leppida, kas ta soovib külastamist ja uurida, mida oleks vaja kaasa tuua.

 • Patsiendile on soovitatav kaasa tuua isiklikke esemeid (nt hügieenitarbeid, muusikakuulamise vahend ja igapäevaseks toimetulekuks vajalikku, nagu proteesid, kuuldeaparaat, prillid jne). Patsient vastutab ise oma isiklike asjade eest!
 • Patsiendile ei ole soovitatav tuua sööki ja jooki, kuid seda tehes palume eelnevalt arvestada patsiendi soove ja konsulteerida osakonna töötajaga (arst, õde, hooldaja, assistent). Külastajate toodud toitu saab säilitada osakonna külmikus. Toidupakendile palume märkida patsiendi nimi, palati number ja kuupäev. Toidu säilivusaja möödumisel või markeerimata jätmisel hävitatakse see osakonna personali poolt.
 • Kui soovite osaleda patsiendi eest hoolitsemisel, siis rääkige sellest osakonna töötajatega, kes juhendavad ja nõustavad.

Et mitte ohtu seada patsientide tervist, siis palume haiget külastada vaid juhul, kui olete terve. Palume patsienti kindlasti mitte külastada, kui

 • Teil on ülemiste hingamisteede viirusnakkuse tunnused (köha, nohu ja/või kurguvalu). Oodake kuni tervenemisest on möödunud vähemalt 72h (3 ööpäeva).
 • Teil esineb kõhulahtisust.
 • Teie pereliige, lähedased või töökaaslased on juba haigestunud.
 • olete kokku puutunud COVID-19 haigega. Palume külastamist vältida kokkupuutele järgneva nädala vältel.

Patsienti külastama tulles palume

 • kanda kogu haiglas viibimise ajal meditsiinilist maski, mille saate sissepääsu juurest.
 • puhastada enne palatisse sisenemist ja sealt väljudes käsi antiseptikumiga, sest kätehügieen aitab vähendada nakkushaiguste levikut.
 • tulla mitte rohkem kui 1-2 külalisel korraga.
 • istumiseks mitte kasutada patsiendi voodit ega asetada isiklikke asju põrandale, voodile ja tööpindadele.
 • vältida haiglaaparatuuri ja patsiendi raviks kasutatavate vahendite puudutamist (voolikud, sondid, dreenid jne).
 • kasutada kokkupuutel nakkushaigega ja gripiperioodil ühekordseid kaitsemaske, mille saate osakonnast või haigla infost.
 • väljuda palatist arsti visiidi ja protseduuride ajal.

 

Enne planeeritavat külastust haiglasse soovitame võimalusel esmalt patsiendiga kokku leppida, kas ta soovib külastamist ja kas on vaja midagi kaasa tuua.