Õde-nõustaja konsultatsioon

Regionaalhaigla südamekeskuses toetab patsiente ja nende lähedasi õde-nõustaja. Õendusnõustamise eesmärgiks on patsientide teavitamine ja õpetamine. Samuti kaasatakse nõustamisele patsiendi lähedasi. Patsiendile selgitatakse tema südamehaiguse olemust ja antakse nõu kuidas haigusega toime tulla. Vajadusel õpetatakse kuidas muuta elustiili, toitumist ning järgida raviskeemi. 

Õde-nõustaja selgitab patsiendile edasist tegevust ja informeerib enne protseduuri, uuringut või operatsiooni. Samuti selgitab teostatava protseduuri olemust, selle vajalikkust ja läbiviimise meetodit. Ta suunab patsiendi vajadusest-soovidest lähtuvalt õde-spetsialisti nagu nt diabeediõe või tromboosiõe juurde. 

Haiglast välja kirjutatud patsient saab kaasa õde-nõustajalt soovitused edasiseks toimetulekuks kodus. Õde-nõustaja väljastab õenduseepikriisi (ehk kokkuvõtte õendushoolduse ja ravi kohta) ja suunab edasi taastusravile.

Õde-nõustaja nõustab statsionaaris olevaid patsiente ja nende lähedasi tööpäeviti kell 8.00–16.00.

Lisaküsimuste korral saavad ravil olnud patsiendid helistada ajavahemikus 8.00–16.00 telefonil 617 2920.

Lisaküsimuste korral on kardioloogiaosakonnas haiglaravil viibinud patsientidel võimalik pöörduda õde-nõustaja poole tööpäeviti 8.00–16.00 telefonil 617 2920.