Kaasasündinud südamerikked

Kaasasündinud südamerikked

Regionaalhaiglas tegeleme kaasasündinud südamerikkega täiskasvanuikka jõudnud patsientidega. Rahvusvaheliselt nimetame neid GUCH või ACHD patsientideks (grown up congenital heart disease või adult congenital heart disease).

Tegemist on väga heterogeense patsientuuriga. Suur enamus neist patsientidest on lapseeas opereeritud erineva raskusega kaasasündinud südamerikete tõttu või siis on tegemist elujooksul operatsiooni vajava südameprobleemiga. Kuid on ka neid, kelle südameriket ei ole olnud võimalik operatsiooniga ravida väga erinevatel põhjustel. Samuti jälgime kaasasündinud südame rütmi- ja juhtehäiretega patsiente ning kardiomüopaatiaga patsiente.

Esmase suunamise täiskasvanute praksisesse „ületoomiseks“ annavad tavaliselt lastekardioloogid patsiendi täisealiseks saamisel, kuid on ka perearstide poolt suunatud patsiente.

Esmasel visiidil koostame edasise tegevus- ja ajakava, otsustame missuguseid kordusuuringuid patsient edaspidi vajab, milline on edasiste jälgimisvisiitide sagedus, ravimite määramine, sageli on vajalik ka püsiva töövõimetuse ja puude raskusastme määramise jaoks vajalike toimingute tegemine, hooajalised vaktsineerimissoovitused jms.

Ambulatoorne jälgimissagedus sõltub südamerikke raskusest, komplitseeritumad patsiendid vajavad sageli ka statsionaarset ravi. Lisaks meditsiinilistele probleemidele vajavad sellised patsiendid sageli nõustamist ka näiteks erinevates sotsiaalsetes küsimustes, ametivalikul ning pereplaneerimist puudutavates küsimustes.

Regionaalhaiglas tegeleb kaasasündinud südameriketega patsientidega dr Ülle Ventsli.