Patsiendiohutus nõuab järjepidevat tegutsemist

Igale patsiendile on oluline, et haiglakeskkond oleks talle turvaline, kogu haiglas üheselt mõistetaval patsiendiohutuse süsteemil on turvalisuse tagamisel äärmiselt tähtis roll. Regionaalhaiglas töötab alates märtsist esmakordselt patsiendiohutuse peaspetsialist ning patsiendiohutusele pööratakse järjepidevat tähelepanu.

Regionaalhaigla juhatuse liikme Terje Peetso sõnul on patsiendiohutuse olulisust raske alahinnata. „Rahvusvahelisel patsiendiohutuse nädalal pakub see teema tavalisest rohkem kõneainet. Tegelikult peab patsiendiohutus olema fookuses iga päev ning selle nimel tuleb järjepidevalt tegutseda,“ rõhutas Peetso. Peetso sõnul on Regionaalhaigla astunud konkreetseid samme patsiendiohutuse parendamisel läbi aastate ning väga oluliseks peab ta patsiendiohutuse peaspetsialisti ametikoha loomist. „Uue kolleegi ülesandeks on ühendada patsiendiohutuse alased tegevused terviklikuks süsteemiks, mis tagab meie patsientidele veelgi ohutuma keskkonna, täiendab ja parendab raviprotsesse ning raviteekonda tervikuna. Võtmetähtsusega on siin patsiendiohutuskultuuri arendamine, kuid omaette väljakutseks kujuneb kindlasti ka patsiendiohutust tagavate infosüsteemide juurutamine,“ lisas Peetso.

Regionaalhaigla patsiendiohutuse peaspetsialist Kerstin Hindrimäe leiab, et edu võtmeks on süsteemne lähenemine. „Patsiendiohutus on lai valdkond, mis hõlmab endas positiivset töökultuuri, toetavaid infosüsteeme, pidevat ja süüvaba patsiendiohutusjuhtumite (POJU-de) analüüsi ning neist õpitud teadmiste kasutamist edasiste juhtumite ennetamiseks. Tugev koostöö ja üksteise toetamine sel teekonnal kindlustavad turvalise keskkonna parima raviteenuse pakkumiseks.“

Regionaalhaigla  õendusdirektor Katre Zirel, kes juhib haigla suurimat tööpere, peab kogu õendusmeeskonna esimeseks prioriteediks haigla turvalisust patsiendi jaoks. „Personali töövõtted peavad alati olema läbimõeldud ja professionaalsed, sama oluline on olla teadlik patsiendiohutusjuhtumitest, sest nii saab neid kõige paremini ennetada ning äärmiselt oluline on käivitada elektrooniline patsiendiohutusjuhtumite süsteem, mis võimaldaks kiiremini kõrvalekaldeid registreerida ja analüüsida,“ rõhutas Zirel.

Sel nädalal tähistatakse rahvusvahelist patsiendiohutuse nädalat.