Lisandus uus võimalus südamehaiguste ravis

Invasiivkardioloogia võimalused Regionaalhaiglas on saanud täienduse, nüüdsest paigaldatakse patsientidele südame vasaku koja kõrvakese sulgur, invasiivkardioloogilise teenuse hüvitab Haigekassa.

Regionaalhaigla invasiivkardioloogid dr Priit Kampus ja dr Kaido Hanni viisid  koostöös Taani kolleegi dr Ole De Backleriga läbi südame vasaku koja kõrvakese sulguri paigaldamise protseduuri. Sulgur on paigaldatud seni kolmele patsiendile. 

Regionaalhaiglas on alates 2021. aasta  suvest  toimiv süsteem nende operatsioonide järjepidevaks läbiviimiseks, uus raviteenus on lülitatud ka Haigekassa hinnakirja.

“Esimestele südame vasaku koja kõrvakese sulguri paigaldamistele eelnes pool aastat ettevalmistusi ja koolitusi, kaasatud olid kardio-anestesioloogid dr Ragnar Loidi eestvedamisel ja ehhokardiografistid (dr Oliver Rosenbaum jt) ning kardioloogid kardiointensiivist ja invasiivkardioloogia osakonnast,” ütles dr Hanni.

Eestis on varem südame vasaku koja kõrvakese sulgurit paigaldatud mõnel korral Tartu Ülikooli Kliinikumis ja Ida-Tallinna Keskhaiglas, nüüd on aga järjepidev ja süsteemne valmidus Regionaalhaiglas seda teenust osutada.

Kõrvakese sulguri paigaldamine võib olla vajalik kodade virvendusarütmiaga haigetele, kellele ei saa määrata pikaaegset antikoagulantravi; patsientidele, kellele on antikoagulantravi vastunäidustatud, kellel on väga kõrge veritsusrisk ja pikaaegne antikoagulantravi vajadus; inimestele, kel on olnud korduvalt ajuinfarkt vaatamata adekvaatsele antikoagulantravile või olnud ajuinfarkt, kuid pikaajaline antikoagulantravi on vastunäidustatud.