Kardioloogiakeskuses teostati esimest korda ilma kontrastaineta perkutaanne koronaarinterventsioon

4. aprillil 2024 teostati Regionaalhaigla kardioloogiakeskuses Eestis teadaolevalt esimest korda ilma kontrastaineta perkutaanne koronaarinterventsioon (zero-contrast PCI).

Patsient oli 73-aastane naine, kellel leiti selektiivsel koronarograafial (SKG) kriitiline mitme soone koronaarhaigus. SKG käigus saadud kontrastaine peale tekkis patsiendil oluline neerufunktsioon langus. Patsient keeldus korduvalt aortokoronaarsest šunteerimisest ning seetõttu otsustati Heart Team koosolekul teostada ilma kontrastaineta perkutaanne koronaarinterventsioon.

Koronaararterites juhtetraatide juhtimiseks kasutati referentsiks eelmise uuringu ülesvõtteid. Protseduuri planeerimiseks teostati nii eesmisest vatsakeste vahelisest harust (LAD) kui ka ümberhaaravast harust (Cx) intravaskulaarse ultraheliga (IVUS) lindistusi, mille analüüsimisel on võimalik näha soone sisemust ilma kontrastainet manustamata, hinnata soone tegelikku diameetrit, naastude pikkust, lubja rohkust ning planeerida stenditava piirkonna pikkust. Äärmiselt lubjastunud koronaararterite tõttu teostati lesioonide eeltöötlemiseks kaltsiumit modifitseeriva litoripsia seadmega eellaiendusi. Peatüve bifurkatsiooni stentimiseks kasutati taaskord IVUS seadet, mille abil sihiti stendid täpselt soonte suudmetesse.

Protseduuri ajal ning lõpus hinnati korduvalt töö tulemust IVUS seadmega. Protseduuri lõpuks kontrastainet ei kulunud ning patsiendi neerufunktsioon püsis samal tasemel võrreldes interventsiooni eelse tasemega. Patsient suunati 8. aprillil 2024 rahuldavas üldseisundis ambulatoorsele ravile.

Antud metoodika kasutamine võimaldab tulevikus rakendada koronaarinterventsioone patsientidel, kellel vararasemalt pole olnud võimalik protseduure teostada olulise neerupuudulikkuse tõttu.

Protseduuri teostasid dr Risko Majas ja dr Peep Laanmets.